Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of natural gas for “Latvijas dzelzceļš” Group Company”

Papildus informācija: 

Added: Clarification No.1 (01.09.2022.) and  Amendments No.1 (01.09.2022.)

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of natural gas for “Latvijas dzelzceļš” Group Company”1 please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” – https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Edabasg%C4%81zes-pieg%C4%81de-%E2%80%9Elatvijas-dzelzce%C4%BC%C5%A1%E2%80%9D-koncerna-vajadz%C4%ABb%C4%81m%E2%80%9D-0

1Addandum (incl. Clarification No.1 (01.09.2022.) and Amendments No.1 (01.09.2022.)) please find in Latvian on the website above.

Bid opening date: 
Monday, 2022.gada 12.September plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš