Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of MTU diesel engine spare parts for 2M62UM series locomotives for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of MTU diesel engine spare parts for 2M62UM series locomotives for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „MTU dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde 2M62UM sērijas dīzeļlokomotīvēm SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cmtu-d%C4%ABze%C4%BCdzin%C4%93ju-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de-2m62um-s%C4%93rijas-0

Bid opening date: 
Wednesday, 2023.gada 4.January plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš