Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of marked diesel fuels for furnaces for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of marked diesel fuels for furnaces for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Krāšņu kurināmās marķētās dīzeļdegvielas piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ckr%C4%81%C5%A1%C5%86u-kurin%C4%81m%C4%81s-mar%C4%B7%C4%93t%C4%81s-d%C4%ABze%C4%BCdegvielas-pieg%C4%81de-sia-ldz-rito%C5%A1%C4%81

Bid opening date: 
Friday, 2022.gada 18.February plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš