Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of machined axles for DR-1 series diesel train wagons for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of machined axles for DR-1 series diesel train wagons for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Apstrādātu asu piegāde DR-1 sērijas dīzeļvilcienu vagoniem SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Capstr%C4%81d%C4%81tu-asu-pieg%C4%81de-dr-1-s%C4%93rijas-d%C4%ABze%C4%BCvilcienu-vagoniem-sia-%E2%80%9Cldz

Bid opening date: 
Monday, 2022.gada 31.October plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš