Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of locomotive electrical devices, control gauges and their parts for the needs of SIA “LDZ ritošā sastāva serviss””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of locomotive electrical devices, control gauges and their parts for the needs of  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Lokomotīvju elektroaparātu, kontrolmērītāju aparatūras un to detaļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Clokomot%C4%ABvju-elektroapar%C4%81tu-kontrolm%C4%93r%C4%ABt%C4%81ju-aparat%C5%ABras-un-deta%C4%BCu-1

Bid opening date: 
Thursday, 2022.gada 1.December plkst. 9.30.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš