Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of assemblies and aggregates of traction rolling stock for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of assemblies and aggregates of traction rolling stock for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cvilces-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-komplekt%C4%93jo%C5%A1o-mezglu-un-agreg%C4%81tu-pieg%C4%81de-0

Bid opening date: 
Tuesday, 2022.gada 26.April plkst. 10.30.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš