Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply and installation of locomotive video surveillance systems for SIA „LDZ CARGO” needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply and installation of locomotive video surveillance systems for SIA „LDZ CARGO” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Lokomotīvju videonovērošanas sistēmu (LVNS) piegāde un uzstādīšana SIA „LDZ CARGO” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Elokomot%C4%ABvju-videonov%C4%93ro%C5%A1anas-sist%C4%93mu-lvns-pieg%C4%81de-un-uzst%C4%81d%C4%AB%C5%A1ana-0

Bid opening date: 
Friday, 2021.gada 21.May plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš