Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of all-wheel wheels for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of all-wheel wheels for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Viengabalvelmējuma riteņu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” -

https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cviengabalvelm%C4%93juma-rite%C5%86u-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Eldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss%E2%80%9D

Bid opening date: 
Wednesday, 2022.gada 16.February plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš