Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Purchase of a universal rolling stock wheel pair washing machine for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”, identification No. LDZ 2022/148-SPA

Announcement of the negotiation procedure with the publication "Purchase of a universal rolling stock wheel pare washing machine for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”, identification No. LDZ 2022/148-SPA, please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju "Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cunivers%C4%81l%C4%81s-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-rite%C5%86p%C4%81ru-mazg%C4%81%C5%A1anas-ma%C5%A1%C4%ABnas-ieg%C4%81de-sia

 

Bid opening date: 
Friday, 2022.gada 7.October plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš