Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Purchase of spare parts for 14D40 diesel engines for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Purchase of spare parts for 14D40 diesel engines for “LDZ ritošā sastāva serviss” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „14D40 dīzeļdzinēju rezerves daļu iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9E14d40-d%C4%ABze%C4%BCdzin%C4%93ju-rezerves-da%C4%BCu-ieg%C4%81de-sia-ldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va  

Bid opening date: 
Monday, 2022.gada 17.January plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš