Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Design documentation for the construction of the anti-fall safety system at the “Indra” railway station, Indra, Indra parish, Krāslava district, with a minimum composition of the construction project and developm

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Design documentation for the construction of the anti-fall safety system at the “Indra”” railway station, Indra, Indra parish, Krāslava district, with a minimum composition of the construction project and development of the construction budget calculation” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Pretkritienu drošības sistēmas dzelzceļa stacijā „Indra”, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā būvniecības ieceres dokumentācijas ar būvprojektu minimālā sastāvā un būvniecības budžeta aprēķina izstrāde” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Epretkritienu-dro%C5%A1%C4%ABbas-sist%C4%93mas-dzelzce%C4%BCa-stacij%C4%81-%E2%80%9Eindra%E2%80%9D-indr%C4%81-0

Bid opening date: 
Tuesday, 2024.gada 16.January plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš