Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of spare parts for semi-wagons, grain and freight wagons for the needs of “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd.”, identification No. LDZ 2022/41-SPA

Papildus informācija: 

The submitting / opening date amended on 28.02.2022.!!!

Added: Clarification No.1 (28.02.2022.) and Amendments No.1(28.02.2022.)

Announcement of the negotiated procedure with the publication “Delivery of spare parts for semi-wagons, grain and freight wagons for the needs of “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd.”, identification No. LDZ 2022/41-SPA, please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju “Pusvagonu, graudu un kravas vagonu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/41-SPA (The Clarficiation and The Amendments*) :

https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cpusvagonu-graudu-un-kravas-vagonu-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Cldz

*the information about the Clarification and the Amendemnts please find in Latvian (on the website above) -

the submitting/opening date amended form the 7th March to 14th March, 2022 (According to Amendments No.1, 28.02.2022.)

Bid opening date: 
Monday, 2022.gada 14.March plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš