Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of locomotive electrical equipment, control gauge equipment and their spare parts for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of locomotive electrical equipment, control gauge equipment and their spare parts for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „ Lokomotīvju elektroaparātu, kontrolmērītāju aparatūras un to rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Elokomot%C4%ABvju-elektroapar%C4%81tu-kontrolm%C4%93r%C4%ABt%C4%81ju-aparat%C5%ABras-un-rezerves

Bid opening date: 
Thursday, 2021.gada 25.November plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš