Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of locomotive compressor and pneumatic equipment spare parts for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs”

Announcement of the “Delivery of locomotive compressor and pneumatic equipment spare parts for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Vilces ritošā sastāva kompresoru un pneimatisko iekārtu rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Evilces-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-kompresoru-un-pneimatisko-iek%C4%81rtu-rezerves

Bid opening date: 
Monday, 2021.gada 13.December plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš