Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of lamps, spotlights and lightbulbs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of lamps, spotlights and lightbulbs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cgaismek%C4%BCu-pro%C5%BEektoru-un-spuld%C5%BEu-pieg%C4%81de%E2%80%9D-iepirkuma-idnr-ldz-202129

Bid opening date: 
Friday, 2021.gada 18.June plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš