Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of freight wagons two axles spare parts for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of freight wagons two axles spare parts for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu divasu ratiņu rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ckravas-vagonu-divasu-rati%C5%86u-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Cldz-rito%C5%A1%C4%81-0

Bid opening date: 
Tuesday, 2022.gada 26.April plkst. 10.45.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš