Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of diesel fuel for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of diesel fuel for “LDZ ritošā sastāva serviss” Ltd. needs” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cd%C4%ABze%C4%BCdegvielas-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Cldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss%E2%80%9D-vajadz%C4%ABb%C4%81m%E2%80%9D

Bid opening date: 
Wednesday, 2022.gada 14.December plkst. 16.30.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš