Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of catenary aluminum brackets, polymer brackets and fasteners”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of catenary aluminum brackets, polymer brackets and fasteners” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Kontakttīkla alumīnija konsoļu, polimēru kronšteinu un stiprināšanas elementu piegāde” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ckontaktt%C4%ABkla-alum%C4%ABnija-konso%C4%BCu-polim%C4%93ru-kron%C5%A1teinu-un-stiprin%C4%81%C5%A1anas

Bid opening date: 
Thursday, 2021.gada 17.June plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš