Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of Arctic diesel for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss””

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of Arctic diesel for SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Earktisk%C4%81s-d%C4%ABze%C4%BCdegvielas-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%9Cldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss%E2%80%9D

Bid opening date: 
Friday, 2021.gada 17.September plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš