Development of a sketch project for electrification of the Latvian railway network | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Development of a sketch project for electrification of the Latvian railway network

 

Projekta Nr. 2011-LV-93133-S
Projekta uzsākšanas datums  04.03.2013.
Projekta pabeigšanas datums  01.09.2014.
Projekta kopējās izmaksas  2 828 000 EUR
TEN-T līdzfinansējums 1 419 000 EUR
LDz līdzfinansējums 1 419 000 EUR

 

 

Projekta mērķis ir izstrādāt tehniskās specifikācijas projektēšanas un būvdarbu iepirkuma konkursam, tās veido šādi elementi:

  • elektrifikācijas tehniski ekonomiskā pamatojuma pārskatīšana, lai apstiprinātu tehniskā risinājuma izvēli (starp 1x25 kV vai 2x25 kV);
  • ieteicamā tehniskā risinājuma skiču projekta izstrāde;
  • ietekmes uz vidi izvērtējums;
  • investīciju plāna sagatavošana.

Projekts ir sākotnējais posms Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijai Austrumu - Rietumu koridorā, Rail Baltica maršrutā un esošā elektrificētā tīkla modernizācijai darbībai ar 25 kV maiņstrāvu. 

Pēc projekta realizācijas tiks iegūts skiču projekts, kas nepieciešams, lai sagatavotu pieteikumu ES finansējuma saņemšanai un sagatavotu iepirkuma konkursa dokumentāciju elektrifikācijas darbu veikšanai.

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija dod vairākus ekonomiskos ieguvumus Latvijas sabiedrībai. Tā būtiski samazina vides piesārņojumu, ko rada dīzeļdegvielas izmeši, samazina vilcienu kustības trokšņa līmeni, kā arī palielina Latvijas tranzīta satiksmes nozares konkurētspēju. 

Informācija par projektu TEN-T izpildaģentūras mājas lapā: http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/latvia/2011-lv-93133-s.htm

NOTIKUMU KALENDĀRS

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30