Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Supply of rail fastenings, rail insulation parts and fastenings for bridge structures”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Supply of rail fastenings, rail insulation parts and fastenings for bridge structures” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „ Sliežu stiprinājumu, sliežu izolācijas detaļu un tiltu konstrukciju stiprinājumu piegāde” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cslie%C5%BEu-stiprin%C4%81jumu-slie%C5%BEu-izol%C4%81cijas-deta%C4%BCu-un-tiltu-konstrukciju

Bid opening date: 
Tuesday, 2021.gada 30.March plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš