Atklāts konkurss „Kombinētas gaitas sliežu defektoskopijas automobiļa piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/19-IB).