Atklāts konkurss „Pārmiju pārvedu nomaiņa – pārmiju piegāde” (LDZ-2013/2KF/01-01)