Sarunu procedūra ar publikāciju “Transformatoru apakšstacijas TA-08 rekonstrukcija” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/39-SPAV)