Konference “Globālās transporta kustības izaicinājumi”