Atklāts konkurss „Krūmgriezēja mašīnas piegāde”( id.Nr. LDZ 2019/4-IB)