Ziņot par iespējamu krāpšanas gadījumu vai darbībām, kuras liecina par iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu