Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora posmos