Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija