Tirgus cenu izpēte “Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”, identifikācijas Nr.RSSI-116/2021