Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība" (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/6-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-01) (09.05.2017. ZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība" (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/6-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-01) (09.05.2017. ZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM)

 

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizē sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/6-IB/6.2.1.2/16/I/002/01-01).

Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, (turpmāk – sarunu procedūra) priekšmets:

Daugavpils Šķirošanas stacijas pārbūve (projektēšana un būvdarbi) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība” (projekta Nr.6.2.1.2/16/I/002) ietvaros (turpmāk – Darbi). Vispārīgs Darbu apraksts pievienots sarunu procedūras nolikuma 1.pielikumā, bet Tehniskā specifikācija (pasūtītāja prasības) Darbu izpildei kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu dalībai sarunu procedūras 2.posmā tiks nosūtīta  tikai tiem kandidātiem, kuru pieteikumi pēc kvalifikācijas pārbaudes tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām (sarunu procedūras 1.posmam) un kuri uzaicināti iesniegt piedāvājumu sarunu procedūras 2.posmam.

 

Sarunu procedūras 1.posmā tiek nodrošināta elektroniska pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem (t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem šeit: pasūtītāja mājaslapā šajā publikācijā (sk. zemāk).

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību šeit -pasūtītāja mājaslapā šajā publikācijā (sk. zemāk)- un ņemt to vērā iesniedzot pieteikumu.

 

Sarunu procedūrai iesniegto pieteikumu (1.posms) atvēršana notiks:

atklātā sēdē 2017.gada 18.maijā1,2 plkst.10.00 VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 105.kabinetā, Rīgā, Latvijā.

Visi pieteikuma dokumenti sarunu procedūrai (1.posmam)  iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2017.gada 18.maija1,2 plkst.10.00 (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3, 103.kabinetā, Rīgā, LV-1547, Latvijā).

1 Datums grozīts, iepriekš bija 2017.gada 3.maijs  (sk.pielikumā Grozījumus Nr.1)

2 Pieteikumu  iesniegšanas un piedāvājumu atvēršanas datums nav aktuāls, jo iepirkums ir pārtraukts (sk.pielikumā "Ziņojums par rezultātiem"). Tehnisku iemeslu dēļ šos datumus nav iespējams dzēst.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālruņa numurs +371 67233492, faksa numurs +371 67234250, e-pasta adrese: kristine.ozola01@ldz.lv.

Дата открытия предложений: 
четверг, 2017.gada 18.мая plkst. 10.00.
предприятие: 
VAS Latvijas dzelzceļš