Oткрытый конкурс «Поставкa рамы, тяговых двигателей и экипажной части локомотива ЧМЕ3» | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Oткрытый конкурс «Поставкa рамы, тяговых двигателей и экипажной части локомотива ЧМЕ3»

ООО «LDZ ritošā sastāva serviss» сообщает, что 14 марта 2013 года в 11: 20 состоится открытый конкурс «Поставкa рамы, тяговых двигателей и экипажной части локомотива ЧМЕ3».

Для получения конкурсных документов претенденты должны перечислить плату за участие 10 0, 00 Ls, плус НДС, на расчетный счет LV78 RIKO 000 2013100132, SWIFT RIKOLV2X, AS “DNB banka”, с отметкой «Поставк a рамы, тяговых двигателей и экипажной части локомотива ЧМЕ3».

Предложения на конкурс необходимо подать до 14 марта 2013 года, 11.15 по адресу: ООО « LDZ rito šā sast ā va serviss » ЛАТВИЯ, г. Рига, ул. Тургенева 21, LV-1050, 205 кабинет.

Закрытый конверт должен быть маркирован надписью:

« КОНФИДЕНЦИАЛЬНО » . На конкурс « Поставк a рамы, тяговых двигателей и экипажной части локомотива ЧМЕ3 », не открывать до 14 марта 20 13 год а 11: 2 0. Конкурсные документы можно получить в ООО “LDZ ritošā sastāva serviss”, Рига, ул.Тургенева 21, LV-1050, 205 кабинет. Информация: телефон +371 67233641, факс +371 67233246, адрес эл. почты: inta.pudule@ldz.lv .

Atklāta konkursa „Dīzeļlokomotīves ČME3 rāmja, vilces elektrodzinēju un ekipāžas daļu piegāde ” nolikuma Pielikums Nr.3
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets- ČME3 lokomotīves rāmju komplekti 2 (gabali), kuri atbilst šādām tehniskajām prasībām:

1.1. ČME3 lokomotīves rāmis, komplektēts ar 6 (sešiem) TE006 tipa vilces elektrodzinējiem, degvielas tvertni, 2 (divām) autosakabēm kopā ar triecien-slāpētāj mehānismu un ČME3 ekipāžas daļu darbderīgā stāvoklī (tālāk – rāmis);

1.2. ČME3 lokomotīves rāmja numurs, sākot ar Nr.2xxx;

1.3. Ekipāžas daļa sastāv no diviem ratiņiem, katram ratiņam ir trīs riteņpāri, bremžu sviru un bremžu cilindru komplekts;

1.4. Rāmja ražošanas gadam un stāvoklim ir jānodrošina bezdīzeļa bustera izgatavošanu ar turpmāku ekspluatāciju;

1.5. Rāmis ir darbderīgā stāvoklī, pilnīgi remontam derīgs, bez konstruktīvām izmaiņām;

1.6. Rāmim ir jāatbilst 03.08.2010. LR MK noteikumu Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem”;

1.7. Vēlams rāmja reģistrs ES dalībvalstīs ar atbilstību 1520 mm dzelzceļa standartiem;

1.8. Visiem TE006 tipa vilces elektrodzinējiem un riteņpāriem ir jābūt pilnīgi remontam derīgiem.

1.9. ČME3 lokomotīves dzesēšanas šahtas un gaisa padeves kameras TE006 tipa vilces elektrodzinējiem.

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz kopā ar ražotāja sertifikātiem, pasēm, reģistrācijas apliecībām uz katru rāmja komplektējamo vienību.

 
Дата открытия предложений: 
четверг, 2013.gada 14.марта plkst. 11.20.
предприятие: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss