Конкурс на поставку комплектующих узлов и агрегатов тягового подвижного состава | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Конкурс на поставку комплектующих узлов и агрегатов тягового подвижного состава

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” сообщает, что 15 марта 2012 года в 11.00 состоится открытый конкурс на поставку комплектующих узлов и агрегатов тягового подвижного состава.

Для получения документов конкурса претендентам необходимо перечислить LVL 100,00 плюс PVN в порядке и объеме, определенными законодательством, на расчетный счет LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X AS “DnB Banka” с пометкой : „ Открытый конкурс „ Поставка комплектующих узлов и агрегатов тягового подвижного состава ”

Претендентам требуется представить банковское обеспечение предложения.

Предложения на конкурс подаются в запечатанном конверте до 15 марта 2012 года 10.50, в здание администрации SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ , 2 этаж, 205 кабинет по адресу : ул. Тургенева 21, Рига, LV-1006 .

Запечатанный конверт должен быть маркирован надписью „ Конфиденциально. На конкурс „ Поставка комплектующих узлов и агрегатов тягового подвижного состава ”, не открывать до 15 марта 2012 года , 11.00 ” .

Условия конкурса можно получить по адресу : Тургенева 21 , Рига, административное здание SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’, 2 этаж , 205 кабинет .

Информация по тел. 67234926, эл.почта – valentina.burminova@ldz.lv.

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Nr. Preces nosaukums, rasējuma Nr. daudz.
p/k (gab.)
1. Sadalītājs 394-011 20
2. Vārsts TE 109.40.50.015 30
3. Mašīnista krāna Nr.395 vidējā daļa 394-220 30
4. Krāns 4340 60
5. Reduktors 394-070sb 25
6. Gaisa sadlītājs 0113-64 4
7. Eļļas padeves sūknis, ras. 2D100.76.002sb 1
8. Antivibrators 2D100.13.1sb-3 2
9. Lāpstiņu sūknis 2ТЭ10Л.85.15.043sb 4
10. Centbēdzes filtrs 2Д100.64сб-3 4
11. Degvielas sūknis, ras. 10D100.27.101sb 10
12. Regulatora un tahometra piedziņa, ras. D100.29sb 1
13. Mašīnista krāns, rasNr.395M-3-01 2
14. Bremžu cilindri TEP70.40-04U 6
15. Apgriezienu skaita regulētājs 4-7PC2 1
16. Autosakabe, ras. 106.01.000.0sb 2
17. Slāpētāja aparāts 707.000.00.0sbA 4
18. Elektrodzinējs MB-75 8
19. Hidrauliskais svārstību slāpētājs, ras. 335.00.000sb 24
20. Bremžu cilindri 553B 18
21. Galvenais ģenerators ГП 311БМУ2 1
22. Galvenais ģenerators ГП312МУ2 1
23. 367 bloķēšana salikumā 4
24. Stabilizators 394-090sb 10
25. Eļļas sūknis 1D40.129spč-1 4
26. Apgriezienu skaita regulētājs, ras. 9D100.36sb5 2
27. Rāmja balsti 1990.30.33.102(012sb) 12
28. Pakare 518.00.018-4 12
29. Vilces elektrodzinējs ЭД118АУ2 6
30. Sinhronais ierosinātājs BC-652 2
31. Kalorifera elektrodzinējs П-11 (rotācijas frekvence 2200 apgr./min.) 2
32. Krāns 254-000-1 18
33. Regulators 3RD-00 4
34. Kombinētais krāns 367.030A 15
35. Apgriezienu skaita regulētājs, ras. 10D100.36sb2 1
36. Vilces elektrodzinējs ЭД118БУ1 6
37. Eļļas sūknis 2TE116.30.58.022sb 36
38. Kamera 3-37-120466 20
39. Kamera 3-37-120535 20
40. Reduktors TEP75.85.35.010sb 8
41. Gaisa sadalītājs M62.45.01.090 5

 

 

Дата открытия предложений: 
четверг, 2012.gada 15.марта plkst. 11.00.
предприятие: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss