Процедура переговоров с публикацией “Поставка масел и смазок, для нужд SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Процедура переговоров с публикацией “Поставка масел и смазок, для нужд SIA “LDZ ritošā sastāva serviss””

Объявление о процедуры переговоров с публикацией “Поставка масел и смазок, для нужд SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”” пожалуйста см. на латышском языке в разделе “Iepirkumi”  (в переводе- "Закупки")  - Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde SIA ‘’LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”: https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ce%C4%BC%C4%BCu-un-sm%C4%93rvielu-pieg%C4%81de-sia-%E2%80%98%E2%80%99ldz-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-serviss%E2%80%9D-0

Дата открытия предложений: 
вторник, 2020.gada 20.октября plkst. 10.10.
предприятие: 
VAS Latvijas dzelzceļš