Процедура переговоров с публикацией “Поставка деталей автосцепки SA-3 и SA-3M грузовых вагонов для нужд SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Процедура переговоров с публикацией “Поставка деталей автосцепки SA-3 и SA-3M грузовых вагонов для нужд SIA “LDZ ritošā sastāva serviss””

Объявление о процедуры переговоров с публикацией «Поставка деталей автосцепки SA-3 и SA-3M грузовых вагонов для нужд SIA “LDZ ritošā sastāva serviss» пожалуйста см. на латышском языке в разделе “Iepirkumi” (в переводе - «Закупки») - Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātiskās  sakabes detaļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” – https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ekravas-vagonu-sa-3-un-sa-3m-autom%C4%81tisk%C4%81s-sakabes-deta%C4%BCu-pieg%C4%81de-sia

Дата открытия предложений: 
четверг, 2022.gada 3.марта plkst. 10.00.
предприятие: 
VAS Latvijas dzelzceļš