Процедура переговоров с публикацией «Приобретение машины для мойки колесных пар универсального подвижного состава для нужд SIA «LDZ ritošā sastāva serviss»», идентификационный № LDZ 2022/148-SPA | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Процедура переговоров с публикацией «Приобретение машины для мойки колесных пар универсального подвижного состава для нужд SIA «LDZ ritošā sastāva serviss»», идентификационный № LDZ 2022/148-SPA

Объявление о процедуры переговоров с публикацией «Приобретение машины для мойки колесных пар универсального подвижного состава для нужд OOO «LDZ ritošā sastāva serviss»», идентификационный № LDZ 2022/148-SPA, пожалуйста см. на латышском языке в разделе “Iepirkumi” (в переводе - «Закупки») - Sarunu procedūra ar publikāciju „Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”  – https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cunivers%C4%81l%C4%81s-rito%C5%A1%C4%81-sast%C4%81va-rite%C5%86p%C4%81ru-mazg%C4%81%C5%A1anas-ma%C5%A1%C4%ABnas-ieg%C4%81de-sia

Дата открытия предложений: 
пятница, 2022.gada 7.октября plkst. 10.00.
предприятие: 
VAS Latvijas dzelzceļš