Процедура переговоров с публикацией «Поставка маркированного дизельного топлива для oтопления печeй для нужд SIA «LDZ ritošā sastāva serviss»» | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Процедура переговоров с публикацией «Поставка маркированного дизельного топлива для oтопления печeй для нужд SIA «LDZ ritošā sastāva serviss»»

Объявление о процедуры переговоров с публикацией «Поставка маркированного дизельного топлива для oтопления печeй для нужд SIA SIA «LDZ ritošā sastāva serviss»» пожалуйста см. на латышском языке в разделе “Iepirkumi” (в переводе - «Закупки») - Sarunu procedūra ar publikāciju „Krāšņu kurināmās marķētās dīzeļdegvielas piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” – https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ckr%C4%81%C5%A1%C5%86u-kurin%C4%81m%C4%81s-mar%C4%B7%C4%93t%C4%81s-d%C4%ABze%C4%BCdegvielas-pieg%C4%81de-sia-ldz-rito%C5%A1%C4%81

Дата открытия предложений: 
пятница, 2022.gada 18.февраля plkst. 10.00.
предприятие: 
VAS Latvijas dzelzceļš