Процедура переговоров с публикацией «Поставка запчастей и стрелочных переводов проекта СНГ» | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Процедура переговоров с публикацией «Поставка запчастей и стрелочных переводов проекта СНГ»

Объявление о процедуры переговоров с публикацией «Поставка запчастей и стрелочных переводов проекта СНГ» пожалуйста см.на латышском языке в разделе “Iepirkumi” (в переводе - «Закупки») - Sarunu procedūra ar publikāciju „NVS projektu dzelzceļa pārmiju pārvedu rezerves daļu un pārmijas pārvedas piegāde” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Envs-projektu-dzelzce%C4%BCa-p%C4%81rmiju-p%C4%81rvedu-rezerves-da%C4%BCu-un-p%C4%81rmijas

 

Дата открытия предложений: 
четверг, 2021.gada 17.июня plkst. 10.10.
предприятие: 
VAS Latvijas dzelzceļš