Процедура переговоров с публикацией «Поставка запасных частей для двигателей 2М62УМ для нужд ООО «ЛЖД сервис подвижного состава»» | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Процедура переговоров с публикацией «Поставка запасных частей для двигателей 2М62УМ для нужд ООО «ЛЖД сервис подвижного состава»»

Объявление об открытом конкурсе «Поставка запасных частей для двигателей 2М62УМ для нужд ООО «ЛЖД сервис подвижного состава»», смотрите, пожалуйста, на латышском языке „Iepirkumi” (в переводе- «Закупки») - sarunu procedūra ar publikāciju „MTU dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde 2M62UM sērijas dīzeļlokomotīvēm SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”: https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cmtu-d%C4%ABze%C4%BCdzin%C4%93ju-rezerves-da%C4%BCu-pieg%C4%81de-2m62um-s%C4%93rijas

Дата открытия предложений: 
среда, 2021.gada 17.февраля plkst. 10.00.
предприятие: 
VAS Latvijas dzelzceļš