Latest news

Izvēlne

Ziņot par krāpšanas gadījumu vai darbībām, kuras liecina par iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu

Lai iesniegtu trauksmes cēlēja ziņojumu, jānorāda, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, savus identifikācijas datus, kontaktus saziņai, pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus, informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā, vai informācija gūta, pildot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš, ja ir – jāpievieno atbilde, ja tāda saņemta.

vai ievilkt failus šeit
    Atļautie failu paplašinājumi jpg, jpeg, gif, png, wmv, avi, mpg, mpeg, mp4, txt, csv, mp3, wav, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, odt, odp, ods.
    Maksimālais failu izmērs 30MB.