Vides un energopārvaldības programma līdz 2021-2028. gadam | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Vides un energopārvaldības programma līdz 2021-2028. gadam

Lai arī dzelzceļš tiek atzīts kā viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, tomēr arī tas rada zināmu ietekmi uz vidi. Vislielāko ietekmi rada dzelzceļa transporta izmeši gaisā un radītais trokšņu līmenis, kas nelabvēlīgi ietekmē ne tikai apkārtējo vidi, bet arī cilvēku veselību.

Lai nodrošinātu efektīvu vides jautājumu risināšanu ir pieņemta “Latvijas dzelzceļš” (LDz) koncerna Vides politika, Kārtība, kādā identificē vides aspektus „Latvijas dzelzceļš” koncernā, LDz Energopārvaldības noteikumi, kā arī 2020. gadā šī dokumenta ietvarā izstrādāta VAS “Latvijas dzelzceļš” Vides un energopārvaldības programma 2021. – 2028. gadam, kas ietver vides un energopārvaldības sistēmu.
 
2020. gadā, ievērojot LVS EN ISO 50001:2019 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)” prasībās noteikto, izstrādāta jaunā Vides un energopārvaldības programma. Iepriekšējā LDz Vides un energopārvaldības programma līdz 2020. gadam tika īstenota atbilstoši standarta LVS EN ISO 50001:2012 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2011)” prasībām.
 
Programmas mērķi ir:
- nodrošināt efektīvu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu dabas un enerģētisko resursu izmantošanu;
- samazināt izmaksas par enerģiju, ietaupītos līdzekļus ieguldot attīstībā;
- novērst vai samazināt būtiskos vides riskus, tādā veidā samazinot ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām;
- veidot LDz kā videi draudzīga uzņēmuma publisko tēlu.

Vides aspektu novērtēšanā tika izmantota metode, kas balstās uz vides aspekta ietekmes uz vidi nozīmīguma noteikšanu. Kritēriji ietekmes uz vidi nozīmīguma noteikšanai ir vides aspekta ietekmes uz vidi apjoms un varbūtība (biežums), iespējamais kaitējums videi, ieinteresēto pušu viedoklis, tiesību aktu un citu regulējošo dokumentu prasības.

Atbilstoši veiktajam novērtējumam par 2019. gadu, uzņēmuma darbības rezultātā ir identificēti pieci būtiskie vides aspekti:
1. Vēsturiski piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas;
2. Energoresursu patēriņš;
3. Neatjaunojamo dabas resursu patēriņš;
4. Troksnis un vibrācijas;
5. Smakas. 

Vides aspekti tiek pārskatīti reizi gadā un katru reizi, kad uzņēmumā ieviestas vai mainītas ražošanas un pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas un procesi.

Ar nebūtiskajiem vides aspektiem tiek strādāts atbilstoši katra aspekta regulējošo normatīvo aktu prasībām, B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujās noteiktajām prasībām un labas saimniekošanas praksei.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31