Vides un energopārvaldības programma līdz 2020. gadam | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Vides un energopārvaldības programma līdz 2020. gadam

Lai arī dzelzceļš tiek atzīts kā viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, tomēr arī tas rada zināmu ietekmi uz vidi. Vislielāko ietekmi rada dzelzceļa transporta izmeši gaisā un radītais trokšņu līmenis, kas nelabvēlīgi ietekmē ne tikai apkārtējo vidi, bet arī cilvēku veselību.

Apzinoties savu atbildību pret apkārtējo vidi, VAS “Latvijas dzelzceļš” ir izveidota vides pārvaldības sistēma, kas, sākot ar 2017. gadu, ir integrēta ar energopārvaldības sistēmu.

LDz Vides un energopārvaldības programmas mērķi ir:

  • nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu dabas un enerģētisko resursu izmantošanu
  • noteikt būtiskos vides aspektus,
  • novērst vai samazināt būtiskos vides riskus,
  • veidot LDz kā videi draudzīga uzņēmuma publisko tēlu.

Vides aspektu novērtēšanā tika izmantota metode, kas balstās uz vides aspekta ietekmes uz vidi nozīmīguma noteikšanu. Kritēriji ietekmes uz vidi nozīmīguma noteikšanai ir vides aspekta ietekmes uz vidi apjoms un varbūtība (biežums), iespējamais kaitējums videi, ieinteresēto pušu viedoklis, tiesību aktu un citu regulējošo dokumentu prasības.

Būtiskie vides aspekti ir:

  • energoresursu patēriņš,
  • troksnis un vibrācijas,
  • vēsturiski piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas,
  • sliežu ceļu piesārņojums ar naftas produktiem,
  • bīstamie atkritumi.

Vides aspekti tiek pārskatīti reizi gadā un katru reizi, kad uzņēmumā ieviestas vai mainītas ražošanas un pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas un procesi.

Ar nebūtiskajiem vides aspektiem tiek strādāts atbilstoši katra aspekta regulējošo normatīvo aktu prasībām, B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujās noteiktajām prasībām un labas saimniekošanas praksei.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31