Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju centra kvalitātes politika

VAS “Latvijas Dzelzceļš” (LDz) Informācijas tehnoloģiju centrs (ITC) apņemas realizēt sekojušu kvalitātes politiku:

 • uzturēt un pastāvīgi pilnveidot LDz korporatīvās informācijas sistēmas, ieviešot jaunas un modernizējot esošās informācijas sistēmas, izmantojot tādas tehnoloģijas, kas ļauj paaugstināt informācijas pārvaldības efektivitāti un drošību;
 • piedalīties LDz Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas projektos, ievērot to mērķus, termiņus un noteiktos rādītājus;
 • sniegt klientiem kvalitatīvus pakalpojumus saskaņā ar noslēgtām vienošanām, kā arī pastāvīgi uzlabot savstarpējās attiecības un paaugstināt apkalpošanas līmeni;
 • pastāvīgi pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu;
 • motivēt darbiniekus piedalīties ITC procesu pilnveidošanā un to rādītāju uzlabošanā.

 

Lai nodrošinātu kvalitātes politikas realizāciju, ITC savā darbībā:

 • ir sakārtojis ITC kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, ievērojot informācijas tehnoloģiju nozari reglamentējošās prasības, un pārvaldības labo praksi;
 • seko līdzi jaunākajām tendencēm informācijas tehnoloģiju attīstībā, pārņem labāko nozares pieredzi un ievieš jauninājumus;
 • veic pastāvīgus procesu darbības uzlabojumus, paaugstinot to efektivitāti un uzlabojot pakalpojumu sniegšanas līmeni;
 • noskaidro klientu vēlmes un vajadzības, pastāvīgi strādā pie klientu apkalpošanas līmeņa paaugstināšanas;
 • sekmē ITC darbinieku kompetences līmeņa paaugstināšanu, organizējot regulāras apmācības un labākās pieredzes pārņemšanu ārpus ITC;
 • atzinīgi novērtē ar materiāliem un nemateriāliem līdzekļiem tos darbiniekus, kuri kvalitatīvi ir veikuši darba pienākumus, snieguši ieguldījumu ITC vadības sistēmas pilnveidošanā un mērķu sasniegšanā.