Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “2 sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana Krievu salā”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “2 sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana Krievu salā” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: metināšanas 2 sadzīves moduļu - konteineru  izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Krievu salā saskaņā ar Specifikāciju un līguma noteikumiem.

Sarunu procedūras priekšmeta detalizāciju skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 338.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa, epasta un faksa numuru).

Sarunu procedūras nolikums pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2019.gada 4.jūnijam,  plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1.stāvā, 103.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 4.jūnijā, plkst. 10.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 339.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Līguma izpildes laiks un vieta: līdz 2019.gada 30.septembrim, Rīga, Krievu sala.

Papildus informācija:

- piedāvājuma nodrošinājuma summa 500 EUR apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā.

- līguma izpildei ir nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceri saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

- nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegta drošības apliecība.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 4 Jūnijs, 2019 - 10:30
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš