Automašīna, šķērsojot pārbrauktuvi, saduras ar vilcienu