"Latvijas dzelzceļa" koncerna uzņēmumi pirmajā ceturksnī uzrādījuši labus saimnieciskās darbības rezultātus