“Latvijas dzelzceļš” Lielajā talkā par godu uzņēmuma simtgadei stādīs ozolus un liepas