Vienojas stiprināt LDz un Uzbekistānas sadarbību dzelzceļa pārvadājumu jomā