Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju pārkāpuši drošības noteikumus dzelzceļa sliežu tuvumā