Eiropas dzelzceļu organizācijas vienojas stiprināt nozares konkurētspēju